STRAKKS is een flexibel en vooruitstrevend ingenieursburo. Wij zijn gespecialiseerd in integraal ontwerp en advies op het gebied van werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties. In het bijzonder richten wij ons op klimaat-, regeltechniek- en elektrotechnische installaties voor utiliteit, industrie en het hogere segment woningbouw. Onze missie is het ontzorgen van de opdrachtgever en het vinden van de beste passende oplossing voor uw vraagstuk.

“Wij zijn uw duurzame partner voor projectontwikkeling in nieuwbouw, uitbreiding en renovatie”

Wij bieden onze diensten aan voor een verscheidenheid aan gebouwgebonden- en procesinstallaties. Van oriëntatiefase tot en met het definitief ontwerp, maar ook tijdens de realisatie. Tevens kunnen wij tijdelijk uw ontwerpteam leiden, ondersteunen of zelfstandig uw project realiseren. Wij hebben ruime ervaring in directievoering en uitvoeringsbegeleiding.

“STRAKKS is uw flexibele partner in welke fase uw project zich ook bevindt”

Ook voor bestaand vastgoed met bijbehorende installaties zijn wij uw partner. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van beheer en onderhoud en het opstellen van een meer jaren ondehoudsplanning (MJOP) of het implementeren van verduurzamingsmaatregelen in een bestaande MJOP. Ook het uitvoeren van een nulmeting of opstellen van een gebrekenlijst behoort tot de mogelijkheden. Tevens zijn wij gediplomeerd EPA-U inspecteur. Wij voeren ook maatwerkinspecties uit aan vastgoedobjecten inclusief de gebouwgebonden-installaties. Dit kan voor verschillende doeleinden. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een kwaliteitscontrole, onderzoek bij klimaatklachten, procesoptimalisatie, onderhoud taakstelling, aankoopinspectie, gebrekeninventarisatie,  energie-monitoring of als externe audit. De inspecties worden in nauw overleg op maat gemaakt en door ons uitgevoerd. Wij beschikken zelf over specialistische meetapparatuur en zijn hierdoor in staat snel en adequaat een oordeel en advies uit te brengen.

Samen gaan we voor de best passende duurzame of praktische oplossing. Of uw ambitie nu volledig energie neutraal is of minimaal noodzakelijk op basis van budget, Laat ons uw visie versterken!   

ing. S.R. (Stefan) Makkinje (BSc)

STRAKKS Ingenieurs

In welke fase uw (toekomstige) project zich ook bevindt, wij bieden meerwaarde met een passend integraal ontwerp.

Onafhankelijk, praktisch en deskundig Wij bieden inspecties op maat en kijken graag kritisch met uw mee.

Een greep uit onze reeds gerealiseerde projecten om u een indruk te geven van ons werkgebied en mogelijkheden.

Een second opinion van een bestaande installatie of uitvoeringsbegeleiding met ondersteuning van uw projectteam. Wij zijn uw partner met advies waar u wat aan heeft. praktisch, gedegen en doortastend

ing. R.R.F. (Ralph) Makkinje (BSc)

STRAKKS Ingenieurs

STRAKKS is opgericht in 2019 door Ralph Makkinje & Stefan Makkinje nadat zij enkele jaren als zelfstandigen veel te hebben samengewerkt. De naam STRAKKS komt voort uit een samenvoeging van STefan RAlph MAKKinje, maar past gelezen als “straks” bij de gezamenlijke visie van de broers om met de kennis uit het verleden en nu toekomstgericht en vooruitstrevend te werk te gaan. Door hun jaren lange ervaring binnen de branche in verschillende rollen zijn zij in staat een objectief onderbouwd oordeel te geven vanuit verschillende perspectieven.

STRAKKS heeft een groot netwerk aan gelijkgestemden en deskundigen. Door nauwe samenwerking zijn zij ook disciplineoverstijgend breed en flexibel inzetbaar.

” Wij horen graag uw plannen waarmee we u kunnen ondersteunen of  ontzorgen! “